• Tieng Viet
 • English

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Quảng Nam

Chứng nhận ISO 9001:2015 được Công nhận Toàn cầu


Như bạn đã biết thì Tiêu chun ISO 9001 hin nay được áp dng rng rãi trong hu hết các doanh nghip Việt và trên toàn thế giới. Bộ tiêu chuẩn bài bản nhất và bao quát nhất về vấn đề quản lý chất lượng cho một hệ thống sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh. Từ khi được t chc Tiêu chun hóa Quc tế ISO ban hành ra thì cho đến nay đã có hang triệu giấy chứng nhận ISO đã được cấp hang năm cho các tập đoàn, tổ chức và Doanh Nghiệp trên toàn thế giới. 

Các yêu cu ca tiêu chun ISO 9001 bao gm nhiu phm vi, bao gm lãnh đạo t chc, qun lý ngun nhân lc, quy trình hot động, kim soát văn bn, giám sát và đánh giá hiu qu ca h thng qun lý cht lượng. Nó tp trung vào vic đảm bo s hướng ti cht lượng, ci thin liên tc và s hài lòng ca khách hàng.

KNA CERT – TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 UY TÍN 


KNA CERT là t chc chng nhn uy tín ti Vit Nam. Ra đời với NHN DIN thương hiu da trên 2 nguyên tc ct lõi ca hot động chng nhn: Knowledge & Assurance (KNA). Qua đó, KNA Cert thu hiu vai trò quan trng, xu thế thi đại cũng như luôn quan tâm ti định v và phát trin tri thc t chc; đồng thi ly đảm bo s phù hp là nguyên tc hot động ngành ngh.
LÝ DO NÊN LÀM VIC VI KNA CERT VÌ NHNG LÝ DO NHƯ SAU:
 • Giy Chng nhn ISO 9001:2015 ca KNA Cert được Quc tế công nhn thông qua du BoA và IAF – Din đàn Công nhn Quc tế
 • Doanh Nghip đạt được chng nhn ISO 9001 có th đáp ng tt các yêu cu lut định trong nước và xut khu Toàn cu, đặc bit th trường EU, US….
 • Giúp Doanh Nghip tha mãn yêu cu ca Pháp lut trong và Ngoài nước
 • Giúp Doanh Nghip ti ưu chi phí mt cách tt nht
 • Quy trình làm vic khoa hc, nht quán
 • Đội ngũ chuyên gia được đào to bài bn, giàu kinh nghim, thân thin, nhit tình

ĐỐI TƯỢNG ÁP DNG H THNG CHNG NHN ISO 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay không bgii hn khi áp dụng nên hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đều có thể áp dụng được. Một số doanh nghiệp phù hợp để áp dụng bộ tiêu chuẩn này có thể kể đến như:
 • Doanh nghip tư nhân
 • T chc phi li nhun
 • T chc chính ph
 • T chc giáo dc
 • T chc y tế
 • T chc công nghip và dch v

LI ÍCH CHO DOANH NGHIP KHI ÁP DNG ISO 9001:2015

Áp dng b tiêu chun ISO 9001 trong h thng qun lý cht lượng ca mt t chc có th mang li nhiu li ích, bao gm:
 • Nâng cao cht lượng sn phm hoc dch v: B tiêu chun Quc tế ISO 9001 có đưa ra được các yêu cu cht ch v qun lý cht lượng, giúp t chc ci thin quy trình sn xut hoc cung cp dch v, đồng thi đảm bo tính nht quán và đáng tin cy ca sn phm hoc dch v, t đó nâng cao cht lượng ca sn phm hoc dch v đưa ra th trường.
 • Tăng cường s hài lòng ca khách hàng: Chng nhn ISO 9001 giúp hướng đến khách hang tt nht. Doanh nghip t đó có th  đáp ng được yêu cu ca khách hàng, tăng cường s hài lòng ca khách hàng và giúp duy trì và m rng th phn.
 • Tăng cường hiu sut hot động: ISO 9001 yêu cu t chc thiết lp các quy trình hot động hiu qu, tăng cường tính hiu qu, tính hiu sut và tính đồng nht ca các quy trình, t đó giúp ti ưu hóa hot động t chc và đạt được hiu qu kinh doanh tt hơn.
 • Ci thin quy trình qun lý: ISO 9001 đòi hi t chc xây dng và duy trì h thng qun lý cht lượng, bao gm vic thiết lp các quy trình, ghi nhn và theo dõi hot động, đánh giá và ci thin liên tc, giúp t chc hot động hiu qu hơn, gim bt ri ro và ti ưu hóa quy trình qun lý t chc.
 • Tăng cường uy tín và danh tiếng ca t chc: Nh chng nhn ISO 9001:2015 giúp tăng cường uy tín và danh tiếng ca t chc trên th trường, to nim tin cho khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 • Đáp ng yêu cu pháp lý: ISO 9001 là mt tiêu chun được công nhn quc tế nên có th giúp được các t chc đáp ng đúng và đủ các yêu cu pháp lý theo đúng quy định ca quc gia và khu vc. 

NĂNG LC CA KNA CERT

1: KNA được ch định thc hin chng nhn ISO 9001 bi B Khoa hc và Công ngh

Công ty TNHH Chng nhn KNA được Tng cc Tiêu chun Đo lường Cht lượng thuc B Khoa hc và Công ngh cp giy phép chng nhn H thng qun lý cht lượng theo tiêu chun quc tế ISO 9001.

2: KNA được xác nhn năng lc quc tế bi Văn phòng Công nhn cht lượng (BOA)

KNA Cert được Văn phòng Công nhn cht lượng (BOA) thuc B Khoa hc và Công ngh Vit Nam, thành viên ký tha ước tha nhn ln nhau MLA ca Din đàn Công nhn Quc tế IAF công nhn có đủ năng lc tiến hành đánh giá và chng nhn H thng qun lý cht lượng phù hp theo yêu cu ca tiêu chun ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017 và được cp s hiu VICAS 059 – QMS.
Do đó, chng ch ISO 9001 do KNA CERT trc tiếp cp có đầy đủ giá tr pháp lý được công nhn toàn cu.

3: KNA được ch định hun luyn an toàn v sinh lao động bi B Lao động – Thương binh và Xã hi

Địa ch: Tng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cn, Liu Giai, Ba Đình, Hà Ni 100000
– EmaiL: salemanager@knacert.com
– Hotline: 0932211786
– website: https://knacert.com.vn/

 
TOP
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây